Η Γεωργία μεγάλωσε με δύο κωφούς γονείς. Μητέρα και κόρη μας ανοίγουν την καρδιά τους

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ