Η Κυρία Γεωργία ενώνει ζευγάρια πάνω από 47 χρόνια

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ