Πάμε Εκδρομή στην Κακοπετριά 22/11/17

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Επιμέλεια Αλέξανδρος Ταραμουντάς
Κάμερα Ανδρέας Πίτσιλλος
Μοντάζ Κυριακή Αδάμου
Μαζί με τον Αλέξανδρο η Εριλένα Πελαγεία