Πάμε Εκδρομή στo Βουνί 13/12/17

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Επιμέλεια Αλέξανδρος Ταραμουντάς
Κάμερα Ανδρέας Πίτσιλλος
Μοντάζ Κυριακή Αδάμου